Trường Kha Tibetan tham gia đêm nghệ thuật nghĩa tình tháng bảy- Tiếng hát bên Mộ Hoa Đăng