Đêm nhạc nghệ thuật Nghĩa Tình Tháng 7 mang tên “HOA DÂNG MỘ LIỆT SĨ”